Produkt dnia
Kubek 13N Warszawska Legenda Miasto
Kubek 13N Warszawska Legenda Miasto

24,00 zł

szt.
Czapka zimowa 13N Color
Czapka zimowa 13N Color

46,00 zł

szt.
Czapka zimowa 13N B&W
Czapka zimowa 13N B&W

46,00 zł

szt.
Modelu tramwaju 140N Hyundai
Modelu tramwaju 140N Hyundai

95,00 zł

szt.
Skarpetki tramwaj Hyundai
Skarpetki tramwaj Hyundai

20,00 zł

Plakat wagon Konstal 105Na
Plakat wagon Konstal 105Na

25,00 zł

Plakat zimowy 13N
Plakat zimowy 13N

25,00 zł

Kubek 13N
Kubek 13N

29,00 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep Tramwajów Warszawskich

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy sprzedaży
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży

 

 § 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem (znajdującym się pod niniejszym regulaminem) funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną) realizowana na koszt Sprzedawcy, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Sklep Tramwajów Warszawskich prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.tw.waw.pl.
Sprzedawca – Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000145910, NIP 5252256724, nr REGON 01531395400000.

Wejście w posiadanie – moment (data) dostarczenia na adres podany przez Kupującego lub odbioru przez Kupującego dostarczonego towaru

 

 § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
 2. Adres e-mail: bok@sklep.tw.waw.pl 

 § 3 WYMOGI TECHNICZNE

 • Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail Kupującego.

 § 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do zakupu towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie opcji: sposób dostawy towaru oraz dostępną metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. W celu realizacji umowy sprzedaży Kupujący zobowiązuje się do dokonania płatności za towar.
 8. Sprzedawca przekaże Kupującemu dokument potwierdzający transakcję zakupu, z uwzględnieniem warunków opisanych w § 5 ust.6.
 9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.

 § 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie Kupujący może zapłacić, w zależności od dokonanego wyboru:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Płatności Shoper
   • Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
 1. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Kupujący obowiązany jest opłacić zamówienie nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. Niedokonanie płatności za pośrednictwem platformy płatniczej lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia będzie traktowane przez Sprzedawcę jako równoznaczne z odstąpieniem przez Kupującego od umowy sprzedaży.
 4. Przy dokonywaniu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w tytule przelewu należy wpisać prawidłowy numer zamówienia. Niewpisanie w tytule przelewu prawidłowego numeru zamówienia będzie skutkowało zwrotem przez Sprzedającego środków  Kupującemu i będzie traktowane jako nieopłacenie zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Kupujący przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest do wskazania czy zakupu dokonuje jako Konsument czy inny podmiot. Po złożeniu zamówienia Kupujący nie może zmienić podmiotu składającego zamówienie, tj. nabywcy, na którego zostanie wystawiona faktura. W przypadku Konsumentów, faktury będą wystawiane wyłącznie na żądanie zgłoszone w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

 § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad na warunkach określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. Przez opłacenie rozumie się uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji zamówienia, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: 
  1. odbiór osobisty (po przedpłacie)
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej
  3. do paczkomatów InPost
  4. Poczta Polska

 § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 1. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie dostarczonego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru.
 2. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży musi przesłać Sprzedawcy, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe, z oświadczenia musi jednak wynikać wyraźnie, że od umowy sprzedaży odstępuje.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi zostać złożone w terminie opisanym w ust. 2. Termin do odstąpienia od umowy uznaje się za zachowany, jeżeli pisemne oświadczenie Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy sprzedaży zostało wysłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną  najpóźniej w ostatnim dniu terminu na odstąpienie od umowy.
 5. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży niezwłocznie po jego otrzymaniu, informując o zasadach zwrotu towaru.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru.
 9. Kupujący winien zwrócić Sprzedawcy towar dostarczony zgodnie z umową sprzedaży, od której odstąpił niezwłocznie po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwracany Towar winien być nieużywany w oryginalnym opakowaniu. Zwrot towaru następuje na adres: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. „sklep internetowy” ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca potwierdził otrzymanie od  Kupującego uprzywilejowanego oświadczenia o odstąpienia od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Kupujący uprzywilejowany ponosi koszty zwrotu towaru.

 § 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 § 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi/gwarancji Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
  2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 3. Reklamacje na podstawie rękojmi lub gwarancji należy kierować na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego - na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa z dopiskiem „sklep internetowy”.
 5. Sprzedawca zwróci kupującemu koszty dostarczenia wadliwego towaru po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 § 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych[1] – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę  w celu otrzymywania treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy;
  • Kupujący wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora,
  • wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   a także prawo:
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 § 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Sprzedawca nie oferuje i nie dostarcza towarów zawierających treści o charakterze bezprawnym, towarów stanowiących rzeczy wyłączone z obrotu lub rzeczy, którymi obrót jest zabroniony.
 2. W przypadku, gdyby okazało się że towar oferowany w Sklepie zawiera treści o charakterze bezprawnym, towar stanowiący rzecz wyłączoną z obrotu lub rzecz, którą obrót jest zabroniony Sprzedający wycofa towar z oferty, a w przypadku wcześniejszego zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży ale wysłaniem towaru do Kupującego odstąpi od umowy sprzedaży informując o tym Kupującego i zwracając Kupującemu wszystkie poniesione koszty.
 3. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 4. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

   Załącznik nr 1 do Regulaminu


 

 

Regulamin konta

w sklepie Sklep Tramwajów Warszawskich

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

 

 § 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie funkcja Sklepu (usługa) realizowana na koszt Sprzedawcy, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Sklep Tramwajów Warszawskich prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.tw.waw.pl
Sprzedawca – Tramwaje Warszawskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000145910, NIP 5252256724, nr REGON 01531395400000.

 § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
 2. Adres e-mail: bok@sklep.tw.waw.pl

 § 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail Kupującego
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 § 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: bok@sklep.tw.waw.pl. Skutkiem rezygnacji będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 § 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: bok@sklep.tw.waw.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 § 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych[1] – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę  w celu otrzymywania treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy;
  • Kupujący wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora,
  • wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   a także prawo:
   • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 § 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 2. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 3, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 2 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 4. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 5. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy bok@sklep.tw.waw.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 6. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany, do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

do góry
/*

design by: dreamsart.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium